instruktor nauki jazdy w Olsztynie

profil kierowcy pkk

 Od dnia 19 stycznia 2013r. przyszły kierowca powinien osobiście  złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z niezbędnymi dokumentami :

 

  • dowód tożsamości,
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat 

 

do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego.

Po weryfikacji dokumentów generowany będzie w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK). Na szkolenie kandydat na kierowcę będzie się zgłaszał do dowolnie wybranego ośrodka szkolenia kierowców z numerem PKK, który po zakończeniu szkolenia zaktualizuje profil o dane potwierdzające jego ukończenie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego po pobraniu PKK i przeprowadzeniu egzaminu państwowego również zaktualizuje w systemie teleinformatycznym profil o dane dotyczące pozytywnie zdanego egzaminu Państwowego.

Następnie, już na podstawie zaktualizowanego profilu kandydata na kierowcę, zostanie zamówiony dokument prawa jazdy.